Ден на Кариерата 2016

Jan 9, 2019

Семинар на тема:


"Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН"

Category: Teachings
Posted by: admin

Центърът за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира за докторанти и млади учени семинар на тема: "Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН" с лектор проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд “Научни изследвания” към МОН.  

Семинарът ще се проведе на 14 януари 2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) и е отворен за посещение от всички заинтересовани колеги.

По време на семинара проф. Георги Вайсилов ще разкаже за полезните и интересни инициативи на Фонд “Научни изследвания”, насочени към докторанти и млади учени. На семинара докторантите и младите учени ще могат да се запознаят с перспективи за научното и кариерното си развитие.

Повече информация можете да откриете тук:
http://edu.bas.bg/documents/2019_01_07_seminar.pdf

 

 

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,