Конкурси и състезания

Jan 24, 2019

КОНКУРС


за набиране на проектни предложения на Френския институт в България

Category: konkursi-i-sstezaniya
Posted by: admin

Френският институт в България откри първия от трите конкурса за набиране на проектни предложения за новата 2019 г.

Ще бъдат финансирани проекти, свързани с университетски и научни събития и/или публикации. Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини.

Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение.

Информация за начина на кандидатстване можете да намерите на: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/

Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество, на следните адреси:

olivier.kachler@institutfrancais.bgс копие доiva.debrenlieva@institutfrancais.bg

Крен срок за кандидатстване: 25 февруари 2019

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,