Обучения и семинари

Feb 5, 2019

Практически курс Programming 101 with Python


Обучението започва на 25 февруари и е с продължителност 3 месеца. 

Category: Teachings
Posted by: admin

Школата по програмиране HackBulgaria набра кандидати за своето осмо издание на практическия курс Programming 101 with Python. Обучението започва на 25 февруари и е с продължителност 3 месеца. Целта му е да даде нужната практическа подготовка, за да може участниците да започнат своята първа работа в IT сектора. Методът на преподаване е взаимстван от модела на "обърнатата класна стая", където се залага основно на практика, а теорията е за домашно. Курсът е подходящ за хора, които вече имат базови знания по програмиране. Обучават се малки групи – от 20-25 души. След края на обучението HackBulgaria помага на обучаващите се в търсенето на работа. Вече е отворено и кандидатстването, което включва решаване на задачи и онлайн интервю. Повече за курса можете да видите на сайта на организацията.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,