Feb 26, 2019

Физик


в Националния център по обществено здраве и анализи

Category: Work
Posted by: admin

Отдел  „Физически фактори“ към Националния център по обществено здраве и анализи търси да назначи физик (физика, медицинска физика, инженерна физика). Работата е свързана с научни изследвания, оценка на експозицията и риска от физически фактори (нейонизиращи лъчения, шум, вибрации, микроклимат) в околната и работната среда, разработване и прилагане на нови методи и политики за защита на населението от физически фактори; извършванe на измервания и оценки на физически фактори на територията на цялата страна; събиране на данни и работа с национален регистър на източници на електромагнитни полета в населените места.

Нашите специалисти имат достъп до богата научна бибилиотека и имат контакти с водещите специалисти в областта в света. Участват в национални и международни експертни групи по защита от нейонизиращи лъчения в работната и околната среда.

Специалистите се ръководят в научната си кариера от проф. Мишел Израел, член на Международния съветнически комитет на Световната здравна организация, както и от доц. Михаела Иванова, член на международния комитет към СЗО по защита от УВ лъчения.

Предлагаме възможности за научно развитие – разработване на дисертация, обучение по специалност „медицинска санитарна физика“, работа по научни проекти, участие в национални и международни научни форуми.

Ако търсите интересна,  динамична, изпълнена с предизвикателства работа в задружен екип, Вашето място е  при нас. Отделът е с висока оценка от сродните лаборатории в Европейския съюз и в света.

Изисквания: завършено висше образование физика, медицинска физика или инженерна физика, компютърна грамотност, владеене на чужд език, комуникативност, инициативност  и способност за работа в екип.

Адрес и телефон за контакт: отдел „Физически фактори“, Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15, София 1431,

Лица за контакт:

Ръководител на отдела: доц. Михаела Иванова, тел.: 028056220, e-mail: Mihaela_1970@abv.bg

Научен ръководител: проф. Мишел Израел, тел.: 028056353, e-mail: michelisrael@abv.bg

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,