Feb 26, 2019

Преподавател по физика и математика


в Британско училище в София 

Category: Work
Posted by: admin

Британско училище в София търси да назначи квалифициран преподавател по Физика и математика на пълен работен ден за учебната 2019 – 2020 година, която започва на 09.09.2019.

Нашето предложение: 

 • Атрактивно възнаграждение;
 • Приятна работна среда;
 • Работа в международен екип;
 • Възможност за непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • Отлични условия на труд.

Изисквания към кандидатите: 

 • Завършено висше образование степен “бакалавър” или “магистър” по специалността "Физика" с допълнителна квалификация "Педагогика" и / или Завършено висше образование степен “бакалавър” или “магистър” по специалността "Математика" или "Математика и информатика";
 • Отлично владеене на английски език;
 • Отлични комуникационни и междуличностни умения;
 • Прилагане на разнообразни преподавателски методи;
 • Много добри компютърни умения;
 • Ориентираност към постигане на високи резултати;
 • Желание за постоянно развитие и усъвършенстване;
 • Усет и такт за работа с деца;
 • Умение за работа в екип;
 • Инициативност и креативност при разработване на различни проекти.

Основни отговорности:

 • Подбира и планира адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете.
 • Установява равнището на развитие на детето и редовно информира родителите за индивидуалния му прогрес.
 • Участва в реализирането на дейности в екип с останалите учители в училището.

Можете да кандидатствате по тази обява на имейл адрес: jobs@bssofia.bg

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,