Feb 26, 2019

Националната стипендиантска програма


"За жените в науката" България

Category: Grants
Posted by: admin

Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България е създадена в рамките на международното партньорство между L'ORÉAL и ЮНЕСКО. Стипендиите се връчват в рамките на това партньорство от L'ORÉAL България с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

За стипендиантската програма

- Tри (3) годишни национални стипендии се връчват на жени учени от България с цел реализиране на значителни научни изследвания в областта на естествените науки в България.

- Стойността на всяка стипендия е 5000 евро, изплатена в български лева по курса на БНБ към деня на изплащането, и е предназначена за научни изследвания в България.

- Стипендиите се връчват на жени, записани или завършили докторантска степен.

- Стипендиите се връчват на учени до 35-годишна възраст. Кандидатури на лица, родени преди 1 януари 1983 г,. няма да бъдат разглеждани.

- Кандидатите трябва да са български граждани.

- Стипендиите се връчват на избраните учени на публична церемония, на място и дата, допълнително определени от Протокола за съгласие между страните.

- Tри (3) жени, които се занимават с научни изследвания, ще получат Стипендиите и те трябва да бъдат използвани за техни научноизследователски проекти в съответствие с подадените описания. Експериментите с животни са забранени. Кандидати, прилагали тестове с животни в своите проекти и изследвания, ще бъдат дисквалифицирани.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до 31.03.2019г. по имейл на unesco_bg@mfa.bg с копие до:
stanislava.NISHKOVA@mfa.bg и zajenitevnaukata@m3bg.com, или да се подадат като хартиено копие в Секретариата на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО в София на адрес: ул. "Александър Жендов" 2, София 1113.

Подробности за процедурата за кандидатстване можете да намерите тук.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,