Mar 1, 2019

Физик


в АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

Category: Work
Posted by: admin

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ към „ДИАЛ“ООД търси да назначи физик със следните

Изисквания за длъжността:
- Висше образование – физика, бакалавърска или магистърска степен;
- Познания и опит в областта на радиохимията, LSА, алфа-спектрометрията, гама- 
спектрометрията общата α, β - спектрометрия се считат за предимство; 
- Познания в областта на системите за управление съгласно ISO 17025, статистика;
- Владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Основна компютърна грамотност.

Основни функции на длъжността:
- Прилага съвременни спектрометрични и радиометрични методи за изпитване;
- Работи с апаратура за анализ на радионуклиди;
- Работи по съвременни стандантизирани и вътрешнолабораторни методи за изпитване;
- Валидира и верифицира методи;
- Калибрира апаратурата;
- Осъществява качествен контрол на аналитичния процес;
- Познава системи по качество;
- Умее да работи в екип.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата актуална автобиография на имейл адрес: dial_ltd@abv.bg.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,