Mar 12, 2019

Конкурс за есе


Краен срок: 31-ви март

Category: konkursi-i-sstezaniya
Posted by: admin

Теми за есетата:

1. Защо никога Не напуснах България?
2. Защо се Върнах в България?

Припознай се в една от тях и дай свобода на въображението си през призмата на личния ти опит и виждания върху света. За нас е ценно да разберем какви са твоите лични доводи да останеш тук, независимо дали в минал момент си напуснал родината ни.

Какъв е пътят на един българин в главоблъсканицата, наречена Реалност. Въпрос на оцеляване ли е да бъдеш тук сред свои, или напров – въпрос на чест, морал или пък лична свобода. Трябва ли да определяш себе си като „рицар в бели доспехи“, заради избора си да останеш тук? Какво за теб е българщината и къде стои тя между избора да бъдеш щастлив? Твоето мнение по тези въпроси, а и още проблеми, които те вълнуват във връзка с темата "България", можеш да изпратиш под формата на есе на адрес: ReadingPlanetContest@gmail.com до 31-ви март!

Изисквания: обем не повече от 3 печатни страници, шрифт Times New Roman, 12pt. 

Награден фонд: 450лв.

Успех на всички!

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,