За нас

May 20, 2019

СТАЖАНТ – АНАЛИЗ НА ОТКАЗИТЕ


в ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ 

Category: Work
Posted by: admin

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ е високо технологична производствена фирма, част от Integrated Micro-Electronics, Inc. - компания, основана през 1980 г. с 21 производствени звена по цял свят. Доставчик е на водещи производители в сферата на автомобилната, индустриална и битова електроника.
Производствените мощности в България се намират в гр. Ботевград, а развойният ни екип е в гр. София. Интегрейтид Микро-Електроникс България предлага професионално развитие на над 2700 души от региона и София. В момента имаме отворена позиция за СТАЖАНТ В ЛАБОРАТОРИЯ АНАЛИЗ НА ОТКАЗИТЕ в Ботевград. 

Описание на ангажимента:

 • Запознаване с предназначението, оборудването на лабораторията и организацията на работа;
 • Запознаване с основните стъпки на анализа и тяхната последователност;
 • Усвояване на умения за изработка на микрошлифове и техния анализ;
 • Усвояване на умения за работа с оптичен микроскоп и документиране на резултатите;
 • Участие в електрически и магнито-електрически измервания и документиране на резултатите;
 • Присъствие при анализ на образци във във външни лаборатории посредством електронна микроскопия, енергийнодисперсионна рентгенова спектроскопия (EDX), рентгенова инспекция, наблюдение с инфрачервена камера;
 • Участие в магнито-електрически измервания за оценка на годността на Хол-сензори.
 • Участие в процеса на създаване на методика за оценка основни параметри на светодиоди при крайния тест на изделията.

Профил на кандидат стажанта:

 • Студент специалност Електроника /Физика – завършен минимум 3ти курс на обучение;
 • Основни познания в областта на фотометрията (дефиниция на величини и единици), физиката и вътрешната структура и параметри на светодиодите, техните основни параметри и характеристики, както и начините за тяхното определяне;
 • Уменията за работа с лабораторно оборудване и познанията по основни процеси в електронните технологии, напр. SMD процес (повръхностен монтаж), AOI (автоматична оптична инспекция), фотолитография, ецване и др. са предимство;
 • Английски език: свободно владеене – писмено и говоримо;
 • MS Office – Word, Excel;
 • Да не е прекъснал обучението си.

Нашето предложение:

 • Трудов договор с Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД
 • Продължителност на стажа: 2.5 - 3 месеца
 • Планирано начало: месец юни-юли 2019 г. (по договаряне с избрания стажант спрямо изпитите от лятна сесия)
 • Място на работа: гр. Ботевград
 • Осигурява се фирмен транспорт по дестинацията София/Враца/Мездра – Ботевград и обратно;
 • Стажът е платен и предполага присъствие на пълен работен ден, пет дни в седмицата.
 • Срок за кандидатстване: до 13.06.2019 г. на careers_bg@global-imi.com
© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,