Apr 15, 2019

Стажантска програма


на VMware България

Category: Work
Posted by: admin

Започна приемът на кандидатури за стажантската програма на VMware България. В рамките на програмата са предвидени общо 65 позиции в сферата на софтуерното инженерство, R&D, Финанси, Data Science, човешки ресурси и бизнес анализи. Стажантите във VMware работят по иновативни и предизвикателни проекти, които могат да имат директно отражение върху резултатите на компанията, нерядко могат да доведат до регистрирането на нов патент или разработката на нова продуктова функционалност. Всеки стажант има ментор - опитен инженер, който помага с насоки и наставления по време на проекта. Стажовете са 6 месеца и завършват с изложба на проектите, по време на която участниците имат възможност да представят своите постижения пред целия екип на VMware България. Близо 80% от участниците в програмата през 2018 г. са получили оферта за работа на пълен работен ден и са преминали към следващия етап от своята кариера във VMware. Стажовете са пригодени към нуждите на студентите и им позволяват да съчетават успешно своите задължения на работа и в университета. Желаещите могат да подават своите кандидатури за стаж тук.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,