Конкурси и състезания

Apr 24, 2019

К О Н К У Р С


за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2019/2020 г.

Category: konkursi-i-sstezaniya
Posted by: admin

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 учебна година.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи:

Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2019 г., 17:00 часа

Желаем Ви успех!

Отдел „Международно сътрудничество“
Ректорат, стаи 5 и 15а
тел.: 02/ 9308220, 9308416
© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,