May 28, 2019

Стажант Конструкторски отдел - профил Оптичен дизайн


в Германската компания ВНТС 

Category: Work
Posted by: admin

Германската компания ВНТС е специализирана в производството и развойната дейност на електроника за климатици за автомобили. В световен мащаб дружеството осигурява работа на повече от 2000 служители, работещи в Германия, САЩ, Индия, Китай, Япония, Финландия, България и Мексико. Наши клиенти са водещи производители на автомобили в света.

С цел разрастване на екипа ни, стартираме платена Стажантска програма 2019 и набираме 

Стажант за Конструкторски отдел с профил Оптичен дизайн

Изисквания: 
- Специалности – Машиностроене, Мехатроника, Физика или Оптика;
- Минимум завършен 2-ри курс на специалността; 
- Английски език на работно ниво; владеене на немски език на работно ниво се счита за предимство.

Задължения: 
Оказва съдействие при:
Конструирането на опто-механични системи за климатично контролните панели на автомобила 
Симулирането на тяхното поведение 
Оптимизацията на действието им 
Верификацията им с помощта на съответното лабораторно оборудване. 

Допълнителна информация: 
- Продължителност на стажа – до 6 месeца;
- Възможност за работа на 4, 6 часа или по договаряне;
- Възможност за назначаване на постоянен трудов договор при добро представяне и свободна позиция в ВНТС.
- Стажът се заплаща.

Кандидатурите си моля изпращайте на имейл HRBulgaria@bhtc.com с тема: Trainee Design/Optical Team.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,