За нас

May 8, 2019

Инженер, медицинска радиологична физика


Краен срок: 17.5.2019 г.

Category: Work
Posted by: admin

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МЕДРЕЙ ООД
Обявява свободна работна позиция за длъжност с код по НКПД 2149 6029
ИНЖЕНЕР, МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЧНА ФИЗИКА
ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше образование – Магистър; специалност: приборостроене– медицинска техника
• Предишен опит на подобна позиция – мин. 6г., от които по специалността мин. 5г.
• Владеене на чужди езици: 
руски език – писмено и говоримо; английски език или друг EU ще се считат за предимство
• работа със специализиран медицински софтуер: 
• X – Frame DRF, Hiris 4343, SD4343, DRFOC / изисква се сертификат/
Други умения и компетенции:
Работоспособност, комуникативност, отговорност, мобилност, умения за работа в екип, мотивация, технически умения, свидетелство за управление на МПС – кат. В
Компанията предлага мотивиращо възнаграждение, както и допълнителни социални придобивки
Кандидатстване: CV – формат EU, мотивационно писмо, документи удостоверяващи изискванията за квалификация и умения за заемане на длъжността. Моля до 17.05.2019г., изпращайте кандидатурите си тук.
С предварително избраните кандидати, ще бъдат проведени специализиран тест и интервю.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,