За нас

Apr 24, 2019

ФИЗИК


в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика 

Category: Work
Posted by: admin

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда. ИЯИЯЕ-БАН обявява свободни работни места за длъжността: ФИЗИК 
Основни отговорности:
• Работи по реализиране на експерименти и научни изследвания;
• Изготвя необходимата документация, отчитаща провеждането на експерименти и изследвания;
• Участва в разработването на публикации и доклади по научни проблеми от фундаментален и приложен характер.
Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше образование с ОКС „Магистър“ по специалност от направление „Физика“;
• Много добри познания за работа с МS Office (Word, Excel);
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Владеене на втори чужд език е предимство.
Компанията предлага:
• Интересна и динамична работа;
• Възможност за работа по национални и международни проекти;
• Възможност за реализация на Вашите амбиции и способности;
При интерес от Ваша страна, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес inrne@inrne.bas.bg .

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,