Apr 18, 2019

Физик


в Тита-Консулт ООД 

Category: Work
Posted by: admin

Тита-Консулт ООД търси да назначи Физик за работа в акредитирания Орган за контрол на фирмата.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Участва в монтаж, изпитване и въвеждане в действие на различни уреди и системи за радиационен контрол; 
• Участва в радиационно обследване на различни обекти при нормална експлоатация, извеждане от експлоатация или аварийни ситуации;
• Извършва дозиметричен контрол при работа с източници на йонизиращи лъчения, превоз на радиоактивни вещества и др.;
• Извършва профилактични прегледи и проверки с контролни източници на специализирана апаратура;
• Документира извършените дейности и участва в изготвянето на различни фирмени документи. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
• Образование – Висше, в областта на атомна, ядрена, инженерна, медицинска физика, ядрена техника и ядрена енергетика и др. подобни (може и пред завършване);
• Компютърна грамотност и владеене на английски език (всеки допълнителен език е предимство);
• Свидетелство за управление на МПС – активно практикуващ, минимум категория В;
• Професионален опит не се изисква, но е предимство.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
• Постоянен трудов договор, с 6 месеца изпитателен срок;
• Първоначално възнаграждение: 900 лв. (без професионален опит) и по договаряне (с професионален опит).

Моля, кандидатствайте с автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес: office@thetaconsult.com

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,