За нас

Jun 11, 2019

Физик Електроник


в Тита-Консулт ООД 

Category: Work
Posted by: admin

Тита-Консулт ООД търси да назначи Физик Електроник.
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Участва в монтажа, изпитването и въвеждането в действие на електронни прибори и системи за радиационен и дозиметричен контрол. Извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз.
- Извършва експресно техническо обслужване и ремонт на различни прибори и системи при извънредни ситуации.
- Извършва специализирани ремонтни дейности, а при необходимост консултира извършването на такива, в рамките на своята компетентност. 
- Контролира състоянието на електронни прибори и инструменти, собственост на фирмата и при необходимост предприема съответните мерки.
- Предлага закупуването на резервни части и консумативи, необходими за ремонта и поддръжката на обслужваната апаратура/оборудване.
- Предлага закупуването на специализирани прибори и инструменти, използвани при сервизното обслужване на различни апаратури/оборудване.
- Разработва нови или адаптира съществуващи инструкции, ръководства, правила и др. за експлоатация и/или ремонт на различни прибори и системи.
- Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността или фирмата.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Образование – Висше техническо. Бакалавър, може и пред завършване (атомна физика, ядрена техника и ядрена енергетика, електроника и др. подобни); 
- Компютърна грамотност – Работа с използваните във фирмата офис приложения, специализиран софтуер и програмни продукти;
- Владеене на чужд език – Английски, всеки допълнителен език е предимство;
- Професионален опит – Не се изисква, но е предимство;
- Свидетелство за Управление на МПС – Mинимум категория В и активни шофьорски умения.

Моля, кандидатствайте с автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес: office@thetaconsult.com

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,