Apr 18, 2019

Отговорник по качеството - Системи за управление ISO 9001:2015, OHSAS 18001 и ISO 17020:2012


в Тита-Консулт ООД 

Category: Work
Posted by: admin

Фирмата търси да назначи Отговорник по качеството на Системата за управление на качество съгласно ISO 9001:2015, OHSAS 18001 и Органа за контрол от видa C съгласно ISO 17020:2012. 
Същият да има интерес и желание да се занимава със системи за управление. Предимство е, ако има познания и опит в тази област.
Фирмата работи в областта на радиационния контрол и радиационната защита. За тази цел търсим човек с висше техническо образование / образование по физика / химия или други специалности, свързани с предмета на дейност на фирмата.
Задължително владеене на английски език.
Задължителна компютърна грамотност и работа с Office приложения.
Работа по въвеждане на Интегрирана Система за управление с включени стандарти за качество, околна среда, безопасни условия на труд, сигурност на информацията и др.
Работа в екип основно от млади специалисти. Възможност за развитие и допълнителни квалификации. 

Моля, кандидатствайте с автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес: office@thetaconsult.com

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,