May 16, 2019

Европейски възможности за млади предприемачи


20 май 2019 г., 18:30 ч., Сохо, зала SoHall   

Category: Teachings
Posted by: admin

Вие сте млад предприемач, който търси възможности да стартира или разшири бизнеса си? Искате да научите повече за европейските програми за хора като Вас?

Заповядайте на срещата на тема „Европейски възможности за млади предприемачи“, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България.

На нея ръководителят на Бюрото Теодор Стойчев ще представи накратко възможностите, които членството в ЕС разкрива пред младите предприемачи. Тодор Митов, асистент проекти от Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ ще запознае присъстващите с програмата „Еразъм за млади предприемачи“, а Ангелина Тодорова, ръководител на Звеното за координация на Фонда на фондовете, ще представи финансовите инструменти по европейски програми в подкрепа на бизнеса. Стефани Босева, маркетинг директор на Pollenity, ще разкаже как техният IoT стартъп се е възползвал от европейско финансиране чрез фонда за рисков капитал NEVEQ.

След края на всички представяния присъстващите ще имат възможност за въпроси към лекторите по представените теми и разговорът ще продължи в неформална обстановка.

Моля да се регистрирате за участие по-долу до 12.30 ч. на 20 май 2019 г

Тук ще намерите програмата на дискусията.

Очакваме Ви!

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,