May 28, 2019

Редактор по природни науки


в издателство Просвета-София

Category: Work
Posted by: admin

Голямо българско издателство на учебници и учебни помагала търси квалифицирани редактори по природни науки.

Издателството предлага: 
• Добро възнаграждение и приятна работна среда
• Възможност за непрекъснато усъвършенстване и развитие
• Отлични условия за труд

Изисквания към кандидатите: 
• Завършено висше образование - степен „магистър“ по специалностите "Биология“, „Физика“, „Химия“
• Педагогическа правоспособност и минимум 3 години учителски стаж
• Владеене на съвременните информационни технологии
• Отлично познаване на съвременните методи и подходи в преподаването на природните науки
• Отлично познаване на учебните програми по предметите, включени в културнообразователна област „Природни науки и екология“
• Инициативност и креативност при разработване на различни проекти.
• Комуникативност и отговорност
• Умение за работа в екип
• Владеене на английски, немски или друг чужд език 

Основни отговорности:
• Редактира постъпилите в издателството ръкописи
• Разработва сценарии за образователни ресурси за електронните учебници на издателството
• Участва в реализирането на дейности в екип с останалите редактори и другите отдели на издателството
•Участва в семинари, обучения и рекламни кампании на издателството

Месторабота:
София/България

Кандидатстване: през сайта jobs.bg

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,