За нас

May 30, 2019

Втора научна сесия „Биомедицина и качество на живот“


4–5 ноември 2019

Category: Teachings
Posted by: admin

Ръководството на Института по биофизика и биомедицинско инженерство
(ИБФБМИ) – БАН има удоволствието да Ви покани на Втора научна сесия
„Биомедицина и качество на живот“, която ще се проведе на 4–5 ноември 2019
г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“.
Научната сесия е отворена за участие за млади учени, докторанти и
постдокторанти, желаещи да представят своите научни и научно-приложни
изследвания в следните тематики от направление „Биомедицина и качество на
живот“:

1. Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
2. Молекулна и клетъчна биофизика
3. Биологични мембрани и биомакромолекули
4. Възбудими структури и двигателна дейност
5. Биомедицинско инженерство
6. Биоинформатика
7. Други

За повече информация, моля вижте електронната страница на конференцията:
http://biomed.bas.bg/bg/youth-session-2019/

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,