Обучения и семинари

Jun 11, 2019

Лятна PL/SQL академия


Кандидатстването за програмата ще продължи до 12 юни 2019 г.

Category: Teachings
Posted by: admin

Fadata Group, глобален лидер в предоставянето на софтуерни решения за застрахователните компании, започва своята лятна PL/SQL академия. Програмата е насочена към настоящи или наскоро завършили студенти, както и към кадри с интерес към технологиите, базови технически познания, силна мотивация и желание за старт на кариерното им развитие в утвърдена ИТ компания. Важно е кандидатите да имат добри познания по английски език. Началото на академията е 8 юли 2019 г. и ще се провежда паралелно в София и Бургас. Общата продължителност за цялата програма е 8 седмици, като тя е условно разделена на две части. По време на първите 2 седмици ще се проведе PL/SQL Fundamentals курс в София и Бургас. Във втората част на академията ще се проведе PL/SQL Мастър клас, който е с продължителност 6 седмици (първите 3 седмици в София и Бургас, вторите 3 седмици само в София, с покрити от компанията разноски за път и нощувка за участниците от Бургас). За най-добре представилите се са предвидени предложение за сключване на трудов договор и бонус в размер на 500 лв. при започване на работа. Кандидатстването за програмата ще продължи до 12 юни 2019 г., а кандидатите могат да изпращат своите CV-та на HR@fadata.eu.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,