Jul 1, 2019

Физик


в Института по електроника - БАН

Category: Work
Posted by: admin

Лаборатория „Мултифункционални материали“ в Институт по електроника (БАН, 7-ми км) търси да назначи млад специалист физик или инженер-физик с бакалавърска/ магистърска/ докторска степен по физика. Има възможност и за назначение на непълен работен ден. Имаме заявено място за редовна докторантура за 2019/2020 учебна година. 
Лабoраторията се занимава основно с Физическо материалознание и в последните години имаме основен фокус синтез, модифициране и характеризиране на тънки слоеве, основно от въглеродни фази и сложни оксидни слоеве. 
Задължително изискване към кандидатите е сериозно отношение към работата, задълбочени познания в областта на физиката и физиката на материалите и работно владеене на английски (познанията по руски ще бъдат от полза). 

Можете да кандидатствате на имейл адрес: nikolaidd@abv.bg

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,