За нас

Jul 10, 2019

Физик


в Регионална здравна инспекция - Бургас 

Category: Work
Posted by: admin

Регионална здравна инспекция -Бургас търси да назначи лице с придобита професионална квалификация „физик” за работа в отдел „Химични и физични изследвания“. 
Изисквания към кандидатите:
Минимална образователно –квалификационна степен –„бакалавър“, специалност: физика;
Минимален професионален опит: 2 години;
Описание на длъжността: Участие в изменения на физични фактори на жизнената и работната среда- шум, осветление, микроклимат, вибрации и електромагнитни полета. Провежда мониторинг и контролни измервания на факторите на жизнената среда и на обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронно съобщителна мрежа.
Участва в проверки по спазване на здравните изисквания.

Можете да кандидатствате по тази обява през сайта jobs.bg.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,