За нас

Jul 16, 2019

Фондация "Карол Знание" обявява второто издание на инициативата "Предприемачи в науката"


Кандидатстването е отворено до края на август

Category: Grants
Posted by: admin

Тя е насочена към млади учени в областта на нано- и биотехнологиите. Програмата се състои от две части – обучение за предприемаческо мислене и умения и конкурс за стипендия "Предприемач в науката" в размер на 30 хил. лв. Обучението включва теми с изцяло практическо приложение - създаване на научен продукт, трансфер на технологии от науката към бизнеса, предприемаческо мислене и лична ефективност, теория и практика на стартъп и спин-оф компании, финансиране на научни проекти, интелектуална собственост, личен брандинг, нетуъркинг и презентационни умения. Финалът на обучението ще е конкурс за годишна стипендия "Предприемач в наука" в размер на 30 хил. лв. Право да кандидатстват ще имат само учени, завършили обучението на програмата. Те ще направят презентация на бизнес проектите си, като използват новите знания и умения. Оценка ще даде жури, съставено от лекторите в програмата. За участие в "Създаваме предприемачи в науката" могат да кандидатстват докторанти, последна година на своето обучение - редовна, задочна и свободна форма, както и учени, защитили докторска степен до пет години преди датата на кандидатстване. Обучението започва от 18 септември, а конкурсът за стипендията е предвиден за началото на декември. Кандидатстването е отворено до края на август. Още подробности за програмата и как да кандидатствате, вижте тук.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,