Jul 16, 2019

Физик, Медицинска и радиологична физика


в Аджибадем Сити Клиник 

Category: Work
Posted by: admin

Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните завeдения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона. Университетската болница Аджибадем Сити Клиник София е отличена с най-високия стандарт за качество и безопaсност в областта на здравеопазването, даван от най-престижната международна институция JCI (Joint Commission International). В своето развитие Аджибадем Сити Клиник привлича, изгражда и поддържа екип от специалисти в различни области. 
Аджибадем Сити Клиник - Онкологичен център търси да назначи Физик, медицинска и радиологична физика в Клиника по Лъчелечение
Изисквания за заемане на длъжността: 
• висше образование - образователно квалификационна степен магистър по "Медицинска физика";
• валидно удостоверение за извършване на дейности с ИЙЛ и медицински допуск за извършване на същите;
• умения за работа в екип;
• силна мотивация за работа;
• коректно и лоялно отношение;
Основни задължения:
• дозиметрично калиблиране на линейните ускорители и на уредбата за брахитерапия;
• отговаря за съхранението и безопасната работа на наличните ИЙЛ;
• изготвя лъчетерапевтичен дозиметричен план на пациента, вкл. брахитерапия;
• извършва верификация на дозиметричния план;
• контролира спазването на програмата за контрол на качеството в ЛЛ;
• поддържа програма за контрол на качеството;
• поддържа програма за радиационна безопасност на персонала, инструкцията за действие на персонала при авария, включително и подготвяне на документи за лицензии за работа с източници на йонизиращи лъчения съгласно ЗБИЯЕ. 
Ние Ви предлагаме:
• работа на 7-часов работен ден;
• работа в посветен екип от професионалисти;
• възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти;
• професионално уважение и колегиалност;
• стимулиращо възнаграждение; 
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя
Необходими документи:
Изпратете своето CV с актуална снимка на: antoaneta.stoitseva@acibademcityclinic.bg; stanislava.trichkova@acibademcityclinic.bg
Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.
Ще се свържем само с одобрените кандидати!

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,