Aug 31, 2019

Учител по География, Физика, Химия, Биология


в Частно средно училище "Аз съм българче" 

Category: Work
Posted by: admin

Частно средно училище "Аз съм българче" е новооткрито учебно заведение , което акцентира върху българските традиции , правопис и правоговор . Мисията на Частно средно училище "Аз съм българче" е да възпитаме у децата любов и почит към Родината .
ОБЯВЯВАМЕ СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ . 
За позицията е необходимо:
- Завършено висше образование или да сте записани и да се обучавате в една от посочените специалности. 
- Владеене на английски език
- Предишен опит е предимство
Качества, които трябва да притежавате:
- Да обичате работата с деца;
- Да имате желание да се развивате и обучавате;
- Да можете да работите в екип;
Вашите основни задачи ще бъдат:
➢ Да планирате, организирате и провеждате образователно – възпитателния процес
➢ Да планирате и извършвате диагностична дейност, свързана с прогреса и развитието на децата; 
➢ Да носите отговорност за опазване на живота и здравето на децата по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището
Ако считате, че Частно средно училище "Аз съм българче" е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. 
Изпратете ни Вашата автобиография, мотивационно писмо и актуална снимкa през сайта jobs.bg.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД .

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,