Jul 18, 2019

Учител по биология и физика/ биология и химия


в 142 ОУ "Веселин Ханчев" 

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания за длъжността учител по биология и физика/ биология и химия:
образователна степен : бакалавър или магистър по специалността;
учителска правоспособност;
много добра компютърна грамотност;
опит по специалността - минимум 3 години;
умения за работа в екип и с деца;
коретност и етичност.

Можете да кандидатствате по тази обява през сайта jobs.bg.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,