Jul 18, 2019

Учител по физика в прогимназиален етап


във Фондация за образователна трансформация 

Category: Work
Posted by: admin

Фондация за образователна трансформация търси учител по физика за учебната 2019-2020 година. 

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност - може и в процес на придобиване.
• Владеене на английски език - предимство.
• Желание за работа с деца.
• Компютърна и медийна грамотност 

Ценности и нагласи:
• Споделя убеждението, че всяко дете е уникална личност, към която следва да се отнася с уважение и разбиране.
• Желание за професионално развитие като учител и нагласа за учене.
• Отворен за сътрудничество, партньорство, диалог и взаимодействие с всички значими групи и професионални общности.
• Разбира себе си като ролеви модел за учениците 

Осигуряваме:
- отлична организационна среда
- граждански договор с ФОТ от август 2019
- възможност за съществено личностно и професионално развитие

Кандидатите следва да изпратят автобиография по формата на Europass (със снимка) чрез системата за кандидатстване на www.jobs.bg
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,