Jul 22, 2019

Технолог


във фирма „Майкро Оптикс Юръп“ ЕООД, град Панагюрище

Category: Work
Posted by: admin

ТЪРСИ СЕ! Амбициозен човек за новооткриваща се позиция във фирма „Майкро Оптикс Юръп“ ЕООД, град Панагюрище.
„Майкро Оптикс Юръп“ ЕООД е компания, развиваща се с изключително бързи темпове. Създадена през 2017 г. като 100% частно дружество, фирмата е специализирана в проектиране и производство на оптични елементи и възли. Широката продуктова гама е предимно с експортна ориентация. Модерните технологии и оборудване, както и високото качество на произвежданата продукция, осигуряват висока конкурентоспособност и стабилни позиции на вътрешния и международните пазари. 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Разработва и контролира спазването на технологията за производство, работата на оборудването, инструменталната екипировка и контролните прибори;
- Участва при анализиране на качеството на продукцията;
- Решава текущи проблеми, възникнали в процеса на производство;
- Работи за подобряване на организацията на работните места;
- Други отговорности свързани с дейността. 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
- Образование – висше техническо или средно специално;
- Познава нормативните актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики на производството;
- Личностни качества – умения за работа в екип, комуникативност, иновативност, инициативност, лоялност, отговорност и др.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Реална възможност за професионално развитие в международна водеща компания;
- Стимулиращо възнаграждение и допълнителни бонуси;
- Обучение за придобиване на специфични познания и умения;
- Социални придобивки;
- Безсрочен трудов договор, като първите шест месеца е със срок на изпитване за професионална пригодност;
ЗА ПРЕДИМСТВО ЩЕ СЧИТАМЕ:
- Професионален стаж по специалността;
- Владеене на чужд език;
- Кандидати завършили специалностите "Инженерна физика" и "Оптика и лазерна техника".
Ако възможностите за професионално развитие, които предлага „Майкро Оптикс Юръп“ ЕООД, се препокриват с вашата визия за бъдещето и ако искате да доразвиете вашите личности качества и да реализирате вашата мотивация за работа и целеустременост, възползвайки се от перспективата за изграждане на кариера в международна компания – За нас ще бъде удоволствие да изпратите вашето актуално CV, снимка и копие на диплом за завършено образование на посочения в обявата бутон „Кандидатствай по тази обява“
За повече информация може да потърсете г-жа Райна Богоева +359 882 728 958 – Експерт Управление на човешките ресурси в „Майкро Оптикс Юръп“ ЕООД.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.
*Личните Ви данни са защитени съгласно ЗЗЛД.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,