За нас

Jul 19, 2019

Инженер, индустриални машини и системи


в „Елаците-Мед” АД

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания към кандидатите:
• Висше техническо образование;
• Познания по MS Office;
• Минимум 5 година опит на подобна позиция;
• Професионален опит в областта на металорежещи машини и металообработка;
• Разширени знания по физика и механика: материалознание, съпротивление на материалите, технология на машините. Наясно е с практическото им приложение при поддръжка на оборудване;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа в екип.

Задължения и отговорности:
• Осъществява планиране, организиране , практическо ръководство и координация на производствения процес, съобразно разработената технология и структурата на производството и изискванията за качество;
• Изготвя, поддържа и съхранява необходимата документация на хартиен и електронен носител, свързана с експлоатацията на металообработващи машини и системи;
• Контролира ефективното използване на материалите, резервните части при производството;
• Участва в приемането и въвеждането в експлоатация на нови или ремонтирани производствени мощности;
• При внедряване, инсталиране на ново оборудване, подпомага процеса, като следи за стриктно спазване на указанията на производителя;
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" до 16.08.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,