За нас

Jul 25, 2019

Конференция за кариерно преориентиране и пре-скрининг в България – Scale Up Your Career


26 септември, Интерпред - СТЦ София 

Category: Work
Posted by: admin

На 26 септември предстои да се проведе второто издание на конференцията за кариерно преориентиране и пре-скрининг в България – Scale Up Your Career, организирана от JobTiger и Career Guide. В Интерпред - СТЦ София ще се съберат експерти в кариерното развитие, международни лектори и над 30 компании, с цел да помогнат на талантливите и амбициозни хора да открият удовлетворяваща кариерна реализация. Посетителите ще имат възможност да се срещнат директно с представители на фирмите участници и да получат реална представа за възможностите за кариера при тях. Голяма част от компаниите ще проведат игри-казуси, чрез които ще определят подходящи кандидати за развитие при тях. За редица от участващите в тези игри, това ще бъде директна възможност за професионална реализация. Регистрацията е безплатна, но местата за участие са ограничени. Конференцията Scale Up Your Career предвижда интерактивни работилници за кариерно преориентиране и дизайнерско CV, казуси на компании, даващи възможност на търсещите работа и работодателите да се срещнат в смислено и ползотворно партньорство и изложбен кът на работодателите. Дните след конференцията ще бъдат допълнени с програма за кариерно развитие за участниците и програма за ангажираност на служителите в компаниите, създавайки условия за устойчиви резултати след събитието. Повече информация вижте тук.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,