Aug 29, 2019

Учител по физика с английски език - лектор


в ЧСУ "ДРУЖБА", гр. Пловдив

Category: Work
Posted by: admin

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 16.09.2019 г.
МЯСТО НА РАБОТА: ЧСУ "ДРУЖБА"
ОБРАЗОВАНИЕ: висше
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Физика

ДРУГИ: Компютърна грамотност и работа с интерактивна дъска
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: срочен
РАБОТНО ВРЕМЕ: лектор
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Трудова автобиография
- Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО: 13.09.2019 г.
В СГРАДА НА: ЧСУ "ДРУЖБА", гр.Пловдив, бул. "Руски" № 18
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 032 64 46 03

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,