Sep 4, 2019

Национална стипендийна програма на Словашката република


Краен срок: 31 октомври 2019 г. до 16:00 ч.

Category: Grants
Posted by: admin

Посолството на Словашката република в София изпраща в приложение информация за Национална стипендийна програма на Словашката република, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели и учени от Република България.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2019/2020 г. е на 31 октомври 2019 г. до 16:00 ч.

Повече инфомация ще намерите на страниците в интернет:

http://www.stipendia.sk или http://www.scholarships.sk

Подробна информация ще Ви предостави и г-н Ондрей Арадски ( Ondrej Aradský

e-mail: ondrej.aradsky@saia.sk<mailto:ondrej.aradsky@saia.sk>), tel.: +421 2 5930

4733.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,