За нас

Sep 4, 2019

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ПО ДВЕ НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ


- Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“

- Национална научна програма „ВИХРЕН“

Category: konkursi-i-sstezaniya
Posted by: admin

- Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“

- Национална научна програма „ВИХРЕН“

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,