Aug 31, 2019

Физик/химик


в Института по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН)

Category: Work
Posted by: admin

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) търси да назначи Физик/Химик за работа в Лаборатория „Композитни и наноструктурирани оптични материали“. Работата се състои в отлагане на тънки слоеве, тяхното характеризиране и документална работа, като кандидатите ще съдействат в работата на екипа във всички дейности.
Предимство за кандидатите ще е познаването на оптични методи за характеризиране, работа със спектрофотометър, профиломер и др., както и опит с работа в химична лаборатория. Длъжността е подходяща и за дипломирани скоро студенти, с желание за работа и обучение в подобен вид научна работа.

На кандидатите предлагаме:
- Интересна експериментална работа
- Добри работни условия в нова лаборатория
- Работа с най-съвременна техника
- Възможност за включване в проекти с допълнително заплащане при наличие на такива
- Участие в международни конференции 
- При желание възможност за започване на докторантура или защита на магистърска степен, за кандидати с бакалавърска степен.
- 8 часов работен ден (с възможност за работа и на половин работен ден)

Изисквания за кандидатите:
- Завършена бакалавърска, магистърска или докторска степен (за главен асистент) по Физика, Химия, Физико-химия или сродни специалности
- Много добра компютърна грамотност (предимство OriginLab и MatLab)
- Английски език

Заплащане:
- Основна заплата 640лв за специалист с висше образование (бакалавър/магистър) + ДМС 140 лв.

За въпроси моля позвънете на 02 979 35 26.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,