Обучения и семинари

Sep 10, 2019

Телерик Академия


започва приема за три от програмите си Telerik Academy Alpha

Category: Teachings
Posted by: admin

Желаещите е необходимо да подадат автобиография и кандидатура на сайта на Телерик Академия до 8 ноември за Alpha Java и до 22 ноември за Alpha .NET и Alpha JavaScript и да преминат кратък онлайн когнитивен тест. След това да се явят на входен изпит, който изисква базови познания по програмиране. Кандидатите с технологично образование или опит могат да участват в предварителен (earlybird) изпит. При успешно представяне ще си гарантират от рано място в програмата, а в противен случай имат втори шанс да се подготвят допълнително и явят на редовен изпит. За напълно начинаещите Телерик Академия организира безплатни присъствени курсове по основи на програмирането. В малки групи и с индивидуален подход на преподаване, участниците ще усвоят поетапно фундаменталните познания в областта, стартирайки с инсталиране на необходимата среда, опознаване на основните понятия и писане на първите програми. Продължителността на обученията за начинаещи е 5 седмици, като ще се провеждат в събота или неделя по 3 часа. Участието в тях е безплатно и не изисква предварителни познания по програмиране. Необходима е завършена кандидатура за една от програмите Telerik Academy Alpha и решен когнитивен тест до началото на октомври. Участниците в курса ще бъдат селектирани на база на тяхната мотивация и цялостното им представяне.

 

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,