За нас

Sep 20, 2019

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК, ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН


в „ПЛАСТХИМ – Т“ АД

Category: Work
Posted by: admin

„ПЛАСТХИМ – Т“ АД е компания специализирана в производството на гъвкави опаковки, BOPP и CPP фолиа, използваща най-новото поколение машини на световноизвестните немски производители Brückner и Kampf. Поради разширяване на своите производствени мощности, „Пластхим-Т“ АД търси да назначи:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК, ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН

Описание на позицията:
- Следи количествата на наличните суровини за производство в складовете.
- Изготвя регулярни справки за изразходваните суровини.
- Планира влагането на суровини в производствения процес на база План за производство и доставка на фолиа.
- Следи изпълнението на сроковете на доставка на поръчаните суровини.
- При поискване изготвя справки за различни параметри в производството.
- Помага на главния технолог при разработването на технологична документация и осъществяване на ефективен контрол върху използването на материални и други ресурси, предлага варианти за тяхното оптимизиране;

Изисквания за заемане на позицията:
- Висше образование в сферата на физиката, химията или стокознанието, като образование в сферата на полимерното инженерство се счита за предимство.
- Средно техническо образование.
- Много добра компютърна грамотност.
- Умение за работа в екип и в динамична среда
- Опит в производство би бил полезен, но позицията е подходяща и за хора с малък или никакъв опит поради специфичния характер на производството.
- Владеенето на английски е предимство.

Компанията предлага:
- Възможност за реализация, професионално развитие и обучение.
- Конкурентно заплащане;
- Коректни трудовоправни отношения;
Ако проявявате интерес към нашето предложение и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своята автобиография на имейл адрес: hr@plastchim-t.com. Всички предоставени лични данни се съхраняват, обработват и унищожават съгласно действащия Регламент за защита на личните данни.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,