Ден на Кариерата 2018

Sep 20, 2019

Физик Електроник


в Тита-Консулт ООД

Category: Всички новини
Posted by: admin

Тита-Консулт ООД търси да назначи Физик Електроник.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Участва в монтажа, изпитването и въвеждането в действие на електронни прибори и системи за радиационен и дозиметричен контрол. Извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз.
• Извършва експресно техническо обслужване и ремонт на различни прибори и системи при извънредни ситуации.
• Извършва специализирани ремонтни дейности, а при необходимост консултира извършването на такива, в рамките на своята компетентност.
• Контролира състоянието на електронни прибори и инструменти, собственост на фирмата и при необходимост предприема съответните мерки.
• Предлага закупуването на резервни части и консумативи, необходими за ремонта и поддръжката на обслужваната апаратура/оборудване.
• Предлага закупуването на специализирани прибори и инструменти, използвани при сервизното обслужване на различни апаратури/оборудване.
• Разработва нови или адаптира съществуващи инструкции, ръководства, правила и др. за експлоатация и/или ремонт на различни прибори и системи.
• Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността или фирмата.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ü Образование – Висше техническо. Бакалавър, може и пред завършване (атомна физика, ядрена техника и ядрена енергетика, електроника и др. подобни);
ü Компютърна грамотност – Работа с използваните във фирмата офис приложения, специализиран софтуер и програмни продукти;
ü Владеене на чужд език – Английски, всеки допълнителен език е предимство;
ü Професионален опит – Не се изисква, но е предимство;
ü Свидетелство за Управление на МПС – Mинимум категория В и активни шофьорски умения.
ü Възмосност за пътувания в страната и чужбина.

За контакт с фирмата:

e: office@thetaconsult.com
t: +359 2 964 0950
+359 885 10 59 75
София 1164, бул. Джеймс Баучер №5А  

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,