Ресурси

Oct 24, 2019

Германската служба за академичен обмен - DAAD, в сътрудничество с МФ „Св.Св. Кирил и Методий“, отпуска стипендии за следване и научно-изследователска работа в Германия


Срок за кандидатстване: 

- До 15 ноември 2019 г. – за кандидатура с престой между юни и ноември 2020 г.

-До 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Category: Всички новини
Posted by: admin
© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,