Oct 24, 2019

Специалист Калибриране


в Актавис

Category: Work
Posted by: admin

Актавис - компания на Тева търси да присъедини към своя екип в отдел „Калибриране‘‘, Дирекция „Инженеринг и поддръжка” мотивирани професионалисти за длъжността

Основни отговорности

 • Калибрира различни видове средства за измерване и лабораторни апарати
 • Извършва превантивна поддръжка и ремонтни дейности на лабораторни апарати, средства за измерване и автоматизирани системи
 • Изготвя процедури за работа, калибриране и поддръжка
 • Спазва действащите процедури и нормативни документи, свързани с изискванията по монтажа и настройката на средствата за измерване
 • Отговаря за правилното съхранение и експлоатация на работните еталони
 • Извършва различни видове измервания, свързани с мониторинг на климатични системи и системи за сгъстен въздух и азот
 • Стриктно спазва изискванията на Добрата производствена практика и Здраве и безопасност при работа
 • Стриктно документира извършените дейности
 • Участва в инсталирането на нова лабораторна техника, средства за измерване и производствено оборудване

 

Основни изисквания

 • Висше техническо образование специалност - „Автоматизация на производството”, „Фина механика”, „Електроника”, „Електротехника“, „Измервателна техника“, „Физика“ и други
 • Познаване устройството и принципа на средствата за измерване ще се счита за предимство
 • Добри компютърни умения - MS Office
 • Владеене на английски език на работно ниво
 • Редовен режим на работа
 • Аналитично мислене
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения

За повече информация: https://www.jobs.bg/job/5100208

 

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,