Консултации

Nov 7, 2019

Стажант „Физик“


Ултрафлекс Корпорейшън ООД

Category: Work
Posted by: admin

Ултрафлекс Корпорейшън ООД е развойна и производствена компания, част от международна бизнес структура, създадена през 1998 г. и специализирана в разработката на иновативни продукти и технологии в областите промишлена електроника и индустриална автоматизация, медицинска техника и лабораторни уреди. Фирмата три пъти е носител на наградата „Иновативно предприятие на годината“.

Ако искаш да бъдеш част от екип от професионалисти в иновативна и развиваща се компания и имаш интерес в областта на физиката и приложните тестове с машини за индукционно нагряване то Ултрафлекс Корпорейшън е твоето място. Кандидатствай за двумесечен платен стаж на гъвкаво работно време и ще имаш възможност:

  • Да се запознаеш от близо с процесите по електромагнитно и топлинно моделиране, изчисляване и симулиране, използвайки различни инструменти и софтуер за моделиране;
  • Да участваш в разработване на термични процеси за различни приложения за индукционно нагряване, спояване, закаляване;
  • Да развиеш комуникативните си умения чрез дистанционно съдействие и консултиране на клиенти по въпроси свързани с процесите по индукционно нагряване;
  • Да се запознаеш с процеса по изготвяне на приложни ( апликейшън ) тестове и да анализираш данните от тях;
  •  Да продължиш кариерата си при нас след успешно представяне на гъвкаво или непълно работно време.

Основни изисквания:

  • Завършили или в процес на обучение ( 3-ти, 4-ти курс ) на висше образование в областта на физиката;
  • Организираност и отговорност;
  • Интерес към решаване на възникнали технически проблеми, тестване и комуникация с клиенти;
  • Много добро владеене на английски език писмено и говоримо.

Ако нашето предложение представлява интерес за теб и искаш да станеш част от нашия екип, кандидатствай сега, като изпратиш своята автобиография.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. Ултрафлекс Корпорейшън ООД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на личните данни.

За връзка с въпроси, свързани с обявата, моля да се обръщате към - Даниела Миланова:

Phone: +359.2480.1900

Mobile: 0882/406131

e-mail: d.milanova@ultraflexpower.com

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,