Ресурси

Nov 28, 2019

Технически сътрудник


Институт по физика на твърдото тяло „акад. Георги Наджаков“

Category: Work
Posted by: admin

За работа по проект на 4 или 6 часа в научен институт се търсят технически сътрудници. Изисквания: много добър писмен и говорим английски, образование в някоя от следните области - електроника, физика, химия, биология, физикохимия, електроника, индустриално инженерство или свързани с тях. Естеството на работата включва участие в експериментални изследвания, правене на справки, оформяне на документи, измиване и подсушаване на уредите и помещението след работа и други.

Кандидатстване на: https://www.jobs.bg/job/5137042

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,