Обучения и семинари

Dec 12, 2019

Стани учител по физика


Фондация „Заедно в час“ предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие

Category: Work
Posted by: admin

В рамките на програмата участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.

Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г.

Като участник в програмата на "Заедно в час" вие получавате:

  • обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;        
  • двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час”;
  • менторска подкрепа от опитен професионалист;
  • сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава)
  • финансов стимул от "Заедно в час" за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2020 г.);
  • развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;
  • осъществяване на летен проект или стаж между двете години;
  • достъп до общността на „Заедно в час“ от над 400 участници и възпитаници на програмата;
  • достъп до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
  • подкрепа за успешна реализация след завършване на програмата в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;

За повече информация и кандидатстване за програмата на „Заедно в час“ посетете: https://zaednovchas.bg/graduates/

Краен срок за приемане на кандидатури - 10.02.2020 г.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,