Обучения и семинари

Jan 9, 2020

Летни училища за студенти


Университетът на Хамбург организира  три летни училища за студенти

Category: Teachings
Posted by: admin

Уважаеми студенти,

През 2020 г. Университетът на Хамбург организира 3 летни училища за студенти:

-  Particles, Strings & Cosmology: 6 July – 31 July 2020 (up to 10 credits)

- Language Diversity, Education and Social Participation: 6 July – 31 July 2020 (up to 10 credits)

- Health Economics: 6 July – 24 July 2020 (up to 8 credits)

Повече информация за програмата, кандидатстване и т.н. може да бъде намерена тук: https://www.uni-hamburg.de/en/internationales/studieren-an-der-uhh/summer-schools.html

Като партньор на Университета на Хамбург в рамките на двустранното международно сътрудничество, СУ получава някои преференции - студенти, които желаят да участват в някое от летните училища, ще получат намаление от 20% от таксата за участие, а чрез работната програма за 2020-2022 г. между двата университета (в процес на подписване е) 3 студенти също така могат да кандидатстват за покриване на разходите за настаняване.

При поява на кандидати, моля да информирате специалистите от Центъра по кариерно развитие към Физическия факултет: careers.physics@gmail.com  или да се обърнете към Красимира Криворова, +359 2 9308 220, kkrivorova@admin.uni-sofia.bg .

Срокът е преди 1 май 2020 г., тъй като това е последната дата, в която можем да се изпратят кандидатури.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,