Обучения от Кариерния център

Jan 14, 2020

Търси се физик


в Институт по електроника  към БАН

Category: Work
Posted by: admin

 

Лаборатория „Мултифункционални материали“ в Институт по електроника (БАН, 7-ми км) търси да назначи специалист физик или инженер-физик с бакалавърска/ магистърска/ докторска степен по физика. Има възможност и за назначение на непълен работен ден.

Лабoраторията се занимава основно с Физическо материалознание и в последните години имаме основен фокус синтез, модифициране и характеризиране на тънки слоеве, основно от въглеродни фази и сложни оксидни слоеве.
Задължително изискване към кандидатите е сериозно отношение към работата, задълбочени познания в областта на физиката и физиката на материалите и работно владеене на английски (познанията по руски ще бъдат от полза).

https://www.jobs.bg/job/5179690

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,