Ден на Кариерата 2016

Jan 16, 2020

Стипендии на френското правителство 2020


Магистратура

Докторантура под двойно научно ръководство

Научен престой на високо ниво

Category: Grants
Posted by: admin

ПОЛИТИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантстки програми на нива магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години

- възраст :  35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство 

- да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор

- ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

Краен срок за подаване на кандидатури: 30 март 2020 г.

Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на български студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.

Повече информация тук: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/stipendii-magistar-doctor/

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,