Ден на кариерата 2019

Feb 13, 2020

Електронен инженер – конструктор на медицинска апаратура


Гр. Пловдив

Category: Work
Posted by: admin

• Работа със стандартите, свързани с разработването и производстото на медицинска апаратура, в това число IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-2-2, ISO14971 и други приложими в тази област стандарти

• Работа с Европейския Регламент за Медицински Изделия (MDR)

• Създаване на електронни схеми, тяхното реализиране и тестване. Работа по зададена техническа спецификация на схемите и функционалните възли, които се проектират, както и създаването на такава спецификации. Познаване и работа по клиничните спецификации на крайните изделия.

• Работа с CAD системи за проектиране на електронни схеми и печатни платки, както и симулиране и анализ на функционалността им преди изработването им.

• Решаване на проблеми, свързани с функционирането, надеждността и електромагнитната съвместимост (EMC compliance) на модулите и крайните изделия. Верифициране и валидиране на базата на техническите и клиничните спецификации.

• Създаване на техническа документация, както и документация, необходима за производството

• Работа с измервателна апаратура, записване, документиране и анализиране на резултатите

• Контактуване с медици, работещи с нашите продукти, с цел получаване на обратна информация за тях, както и събиране на клинични данни за различните клинични приложения, за които се използват.

Изисквания към кандидатите:

• Инженерно-техническо образование от специалностите електроника, компютърни технологии, биоинженеринг, медицинска физика

• Образователно ниво – бакалавър или магистър

• Свободно владеене на работата с компютър - Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Project), Math Lab и др.

• Владеене на CAD системи за проектиране на електронни схеми и печатни платки

• Владеенето на програмни езици и опит в програмирането са предимство

• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо.

• Умения за работа в екип, колегиалност и синергия. Лоялност и отдаденост към организацията, отговорност и конфиденциалност. Сътрудничество с останалите звена във фирмата

https://www.jobs.bg/job/5221292

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,