Ден на кариерата 2019

Feb 13, 2020

Специалист в отдел "Оперативна дейност" – с. Гелеменово, Пазарджик


Брой на свободните работни места - 2

Category: Work
Posted by: admin

Месторабота - отдел „Оперативна дейност“ в Регионална дирекция „Борба с градушките с. Гелеменово, област Пазарджик, към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" при следните условия:

- Придобито образование в следните сфери – инженерни науки, физика, география.

- Минимална образователна степен – бакалавър

- Минимален професионален опит – не се изисква

- Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

Кратко описание на длъжността – осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи. Радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;

2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават в Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Гелеменово, П.К. 4444

Телефон за контакт: 0884 701 016 - Емил Пашов

https://www.jobs.bg/job/5220466

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,