Feb 20, 2020

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за ЕСЕ „Климатът се променя! А аз?


за ученици, студенти и докторанти на тема:

Category: Всички новини
Posted by: admin

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЯ НА АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ

обявява

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ

за ученици, студенти и докторанти на тема:

„Климатът се променя! А аз?“

 Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I група-ученици от V до VII клас

II група- ученици от VIII до XII клас

III група – студенти и докторанти

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури.

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение, населено място.

Краен срокът: 25 март 2020г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 април 2020 на уебсайта на Организатора – plantbiotech.bg.

За победителите има парични награди, които ще им бъдат изпратени по пощата.

Отличените участници декларират съгласието си за публикуване на есетата на сайта на Организатора – plantbiotech.bg.

Участвайте в конкурса!           Успех!   Успех!  Успех!

Конкурсът се организира в рамките на проект „СТАРБИОС2“ GA 709517,

програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,