Feb 27, 2020

Търсят се специалист по мехатроника и технически сътрудник


ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ

Category: Work
Posted by: admin

Специалист по мехатроника

За работа по проект се търси специалист по мехатроника. Възможна е работа и на непълен работен ден. Предимства са: добър английски, познания по изготвяне на механични детайли, електроника и програмиране. Сключва се трудов договор с ИФТТ.

Работата е подходяща и за студенти.

Кандидатствайте на: https://www.jobs.bg/job/5238964

 

Технически сътрудник

За работа по проект на 4 или 6 часа в научен институт се търсят технически сътрудници.Изисквания: много добър писмен и говорим английски, образование в някоя от следните области - електроника, физика, химия, биология, физикохимия, електроника, индустриално инженерство или свързани с тях. Естеството на работата включва участие в експериментални изследвания, правене на справки, оформяне на документи, измиване и подсушаване на уредите и помещението след работа и други.

Кандидатствайте на: https://www.jobs.bg/job/5238968

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,